Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Elektronik Tebligatın Yaygınlaştırılması

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 797-559= 08/11/2019İlgi; T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleriGenel Müdürlüğü’nün 31.10.2019 tarih ve E.532/26060 sayılı yazısı.İlgi yazı ile;Uzunyargılamaların en önemli sebeplerinden biri tebligat sürecinin uzunluğu olup,yargılama sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının temini açısındantebligatın hızlı yapılması önem arz etmektedir. Tebligat, kişilerin Anayasa vetemel kanunlarla güvence altına alınan adil yargılanma, iddia ve savunmadabulunma, idari işlem ve eylemlerden haberdar olma ve gerektiğinde bunlara karşıkanun yoluna başvurma haklarının korunması bakımından Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 45”

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 796-558= 08/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan08.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 45” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 10.2 / 795-557= 08/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.11.2019 tarihve 4991-775/2019 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama TebliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:28)'de,26.4.2014 tarihli ve28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi GenelUygulama Tebliğinin(II/A-1.2.2.) bölümününbeşinci paragrafından sonra gelmek üzere,‘‘Özet fatura onaylamaya yetkili gümrükmüdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatıçe Devamı

 • Sefer Duyurusu

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 794-556 = 08/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.11.2019 tarih ve 4997-773/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;İstanbulLiman Başkanlığı’nın 04.11.2019 tarih ve 10542 sayılı yazısına atfen;“Denizde ve Haliç'te Su Sediment Kalitesi veHaliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığıİdari Sahasında kalan ve ilgi yazı Ek'inde belirtilen koordinatlarda TÜBİTAKMARMARA ve TÜBİTAK ANADOLU araştırma gemileri ile 11.11.2019 - 21.11.2019 tarihleriarasında hava ve deniz müsaadeli olarak örnekleme ve izleme çalışmaları Devamı

 • Kanun Değişikliği Karşılaştırma Tablosu

  07.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 792-555= 07/11/201907 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan, Kanun No: 7190, Kabul Tarihi: 24.10.2019 olan “Gümrük Kanunu ve Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilgili karşılaştırma tablosu ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:Karşılaştırma TablosuDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  07.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 791-554= 07/11/201907 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan, Kanun No: 7190, Kabul Tarihi: 24.10.2019 olan “Gümrük Kanunu ve Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi KanunDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • 2014/20 Sayılı Genelgede Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Sözlü Beyan Formu İle İlgili Yapılacak İşlemler

  06.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.1 / 790-553= 06/11/2019İlgi; T.C. Ticaret Bakanlığı ZeytinburnuGümrük Müdürlüğü’nün 05/11/2019 tarih ve E.00049093523 sayılı yazısı.Bilindiği üzereGümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 17.09.2014 tarihli 2014/20 sayılıGenelgede Dahilde İşleme rejimi kapsamında Sözlü Beyan Formu ile beyan edilenve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Bölge Müdürlüğü’ne verilen teminatkapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (cansalı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemine tabitutulacak olması durumunda işlemler belirtilmiştir.Bu Genelg Devamı

 • Fonasba Young Agent & Broker Award 2020

  06.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 789-552= 06/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan06.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen FONASBA YOUNG AGENT & BROKER AWARD 2020 konulu yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.   Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği  EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz  Devamı

 • Ücretsiz Uluslararası Dolaşım Uygulaması

  06.11.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 787-550= 05/11/2019 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 05.11.2019tarihli yazıda; “Bilindiği gibi; AB’de 15 Haziran 2017’de yürürlüğe girenFree Roaming (ücretsiz uluslararası dolaşım) ile Avrupa Birliği’ne dâhil ülkevatandaşları, Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşım ücreti ödemeyecekler ve kenditariflerini kullanmaya devam edeceklerdir. Türkiye’nin bu konuda alması gereken pozisyon ile ilgiligörüşlerinizi 13.11.2019 tarihine kadar esma.mirmahmutogullari@tobb.gov.tradresine iletilmesi hususu,” Bildirilmektedir.   Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.  Say Devamı

 • Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 44

  06.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 786-549= 05/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan05.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 44 konulu yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.   Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği  EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı